Collectes van de Kerkenraad in mei en juni en juli 2017

COLLECTEROOSTER

18-06 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

25-06 Koffiedrinken na de dienst

Is het doel van deze collecte.

02-07 Cantorij

Is het doel van deze collecte.

09-07 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

16-07 Gedchtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en verfraaiing.

 Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

30-04 Eredienst en kerkmuziek       €     97,74

07-05 Kinderdienst                            €     93,60

14-05 Gedachtenisfonds                  €     75,75

21-05 Jeugdwerk                                €   113,75

28-05 Oecomenische dienst Vituskerk

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website.

Met vriendelijke groet,

Klaas Kos, kerkrentmeester