Collectes van de Diaconie in mei en juni en juli 2017

COLLECTEROOSTER

18-06 KERK IN ACTIE  (BINNENLANDS DIACONAAT): TERUGKEER-/TRANSITHUIS
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk
op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of
scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.
Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst is bestemd voorhet Transithuis van INLIA.

25-06 VLUCHTELINGENWERK
Door oorlogen en geweld verandert het gewone leven in een nachtmerrie en veranderen gewone mensen in vluchtelingen. Van de miljoenen
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land.
Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.
VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij
willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

02-07 MISSION IMPOSSIBLE
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen/jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Een deel van hen leeft tijdelijk of permanent op straat. Zij overleven door te bedelen, te stelen, lijm te snuiven en prostitutie.
Twintig jaar geleden begon Mission Possible in Moskou met een straatpatrouille. Dagelijks werden bij metro en treinstations straatkinderen opgevangen en voorzien van soep en brood. Kort daarna werden straatpatrouilles ingezet in andere grote steden.
De straatpatrouille bereikt jaarlijks honderden kinderen en helpt hen om van de straat af te komen.

09-07 DE COCON, CRISISOPVANG
Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van
hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je  onder deskundige begeleiding je problemen
kunt aanpakken. Het begin van een nieuwe start.

16-07 BLOEMENFONDS
Iedere zondag geven wij bloemen aan personen die op dat moment iets te vieren hebben of een blijk van meeleven nodig hebben.

23-07 STICHTING CHILD 
ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania.
De ondersteunde leerlingen zijn(AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar
school gaan niet kunnen opbrengen.

Marry van Haandel