Collectes van de Diaconie in april, mei en juni 2017

COLLECTEROOSTER

21-05  De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Er wordt hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, stemmingsproblemen, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma’s en posttraumatische stressstoornissen, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Niet alle kosten worden vergoed, er is eensteunfonds. Voor dit steunfonds wordt uw bijdrage gevraagd.

04-06 Pinksteren: Kerk in Actie(zending): kerk in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.

Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon.

11-06 Kerk in Actie (werelddiaconaat): straatkinderen Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten

voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.

18-06 Kerk in Actie(binnenlands diaconaat): Transithuis

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.

Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA.

COLLECTEVERANTWOORDING

April 2017

02-04 40-dagen Actie BEL                             € 121,71

09-04 40-dagen Actie BEL                             € 131,00

13-04 40-dagen Actie BEL                                   €   47,40

15-04 40-dagen Actie BEL                               €   42,80

16-04 Voedselbank                                        € 474,70

23-04 Hospice Kajan                                       €  81,70

30-04 Nieuw Hydepark                                   € 161,47

Door de leerlingen van de basisschool De levensboom is dit jaar voor de 40-dagenaktie van de BEL-gemeenten €1366,85 opgehaald.  Een geweldig resultaat!

Allen hartelijk dank!

namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel