Collectes van de Kerkenraad in april, mei en juni 2017

COLLECTEROOSTER

21-05 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

28-05 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

04-06 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het doel van de collecte van de Kerkrentmeesters.

11-06 Pastoraat eigen gemeente

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

09-04 Cantorij                                    €   109,17

13-04 Eredienst                                  €     24,47

15-04 Orgelfonds                               €     25,80

16-04 Pastoraat eigen gemeente          €   328,80

23-04 Eredienst                                 €     53,95

30-04 Pastoraat eigen gemeente          €     97,74

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u hier de bankrekening-nummers.

Klaas Kos, kerkrentmeester