vakantie 2018

Wij zijn met vakantie van 25 juni tot 23 juli.

Ds. de Bruijn neemt waar bij crisissituaties. In de laatste week van die periode is ds. Rene van den Beld beschikbaar. Ik dank beide collega’s voor hun bereidwilligheid! 

Ik wens u allen een goede zomer!

Marnix van der Sijs