Lieve gemeente, december 2017

Naar  aanleiding  van  uw  reacties  op onze overval willen wij U allen danken voor de lieve blijken van medeleven.  Bloemen,  brieven,  telefoontjes, een  schouderklopje,  gewoon  een  begrijpend knikje: alles heeft ertoe bijgedragen dat wij ons enorm gesteund voelden.

Lid zijn van onze gemeente is als een warme deken en daar zijn wij heel dankbaar voor.
Wij zijn op het goede pad voor herstel, maar zijn er nog niet.

Heel veel dank,
Willem en Joyce van Someren Gréve.