Jubileum en van alles nog meer

- Hartelijke gelukwensen voor Wim en Til Smit (Naarderweg) bij hun zestig-jarig huwelijk. Zestig jaar waarin veel te vieren was, maar waarin het verlies van hun dochter een blijvend gemis is.

- Diaken Peter Schreiber viel van de trap. Goddank is het betrekkelijk goed afgelopen en deed hij al weer dienst in de Dorpskerk.

- Mevr. Clara Kuijt kon uit het verpleeghuis terugkeren naar huis.

- Op 8 oktober kunt u ds. Job de Bruijn (hij gaat dan voor in de Dorpskerk) feliciteren met zijn veertigjarig huwelijk met Anke (14 oktober 1977).

- Hartelijke dank aan Anton Helmink. Hij besloot te stoppen als cantor van onze Dorpskerk Cantorij. Hij schrijft zelf in dit nummer over zijn vertrek. Anton, voor al die jaren trouwe dienst, de wekelijkse repetities, het zorgvuldige uitzoeken van het repertoire (altijd in relatie tot het liturgisch jaar en de gekozen Bijbelteksten) heel veel dank! Alle goeds in je nieuwe huis voor jou en je echtgenote!
Tot onze vreugde gaat de cantorij door en zal er gezocht worden naar een nieuwe dirigent.