In memoriam aug.2017

Wilhelmus Gerardus Koetsveld,
26 maart 1917 - 7 juli 2017

In de leeftijd van honderd jaar is de heer Koetsveld overleden. In zijn werkzame leven was had hij een foto-handel (studio) in Amsterdam, waar hij ook zijn vrouw Rie heeft leren kennen. Ze trouwden en kregen vier kinderen. Later ook klein- en achter-kleinkinderen. De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij in Amsterdam. In Blaricum hebben zij jaren aan de Capittenweg gewoond.
Hoewel de heer Koetsveld van oorsprong Rooms-Katholiek was, waren zij beiden trouw lid van onze gemeente. Zij namen deel aan gespreksgroepen, waar de heer Koetsveld dan op zijn eigen, markante wijze, de behandelde onderwerpen kon uitdiepen. Hij was een belezen man en hield van muziek.

Eind 2001 zijn beiden komen wonen op Torenhof 5 in een aanleunwoning bij de ‘Torenhof.’ Daar hebben ze nog mooie jaren samen gehad. Ook bezochten ze trouw de kerkdiensten in Torenhof en luisterden op zondag, naar de ‘kerktelefoon’. Die werkte, jammer genoeg, niet altijd goed en in plaats daarvan kregen ze iedere week een cd met een opname van de dienst. Dat werd door beiden zeer op prijs gesteld. Want de kerkdiensten bleven belangrijk.
De laatste jaren begonnen beiden te sukkelen met hun gezondheid. De zorg werd steeds zwaarder, maar met behulp van personeel van de Torenhof, de Thuiszorg en kinderen, konden ze daar nog lang blijven wonen.
Vorig jaar werd de zorg voor Rie te zwaar voor hem en moest zij worden opgenomen in verpleeghuis ‘De Bolder’ te Huizen, waar ze nog steeds woont. Vanaf die tijd ging het ook met hem bergafwaarts. Langer dan zeventig jaar getrouwd en dan op deze manier ‘gescheiden’ worden, dat kon hij niet meer verwerken.
Wim ging nu zelf ook geestelijk achteruit en eind vorig jaar werd hij opgenomen in Verpleeghuis ‘Beukenhof’ te Loosdrecht. Op de dag van de verhuizing naar een nieuwe appartement in de Beukenhof, viel hij en brak zijn heup. Hij kwam dit niet meer te boven en is op 7 juli jl. gestorven. Hij werd in besloten kring begraven op het kerkhof van de Dorpskerk.
Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.
ds. Marnix van der Sijs