-Aly van Vembde die herstelt van een knie-operatie.

-Gerbrand Turk die herstelt van een long-operatie.

24 april 1940   -    18 februari 2018

Onverwacht is Piet Westland (Huizen) gestorven. Een griepje in combinatie met een zeer beperkte hartfunctie werd hem fataal. Meer dan zestig jaar was hij samen met Netty. Ze kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen.
Hij bouwde met zijn broer de kaashandel van zijn vader uit tot het grote bedrijf dat het nu is. Piet was makkelijk in de omgang. Hij was geen prater over zijn geloof, Piet was een doener. Hij was tien jaar kerkrentmeester. Zijn vaste plek op zondag was bij binnenkomst links op de hoek.

“Als God ons thuisbrengt, uit onze ballingschap dat zal een droom zijn.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde, een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven,”
dichtte Huub Oosterhuis bij Psalm 126.

Aan die woorden moest ik denk toen ik over de kleinzoon van Piet hoorde die zei: “Opa ligt er bij alsof hij een mooie droom heeft.”

Was het een droom zoals Jacob die had, die in zijn droom de hemel geopend zag en een trap waarlangs de engelen op- en afgingen en God die naast hem staat en zegt:

“Ikzelf sta je terzijde, ikzelf zal je beschermen, waarheen je ook gaat.”

Of was het die droom zoals van die dromer op Patmos in het laatste bijbelboek:

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (...) Gods woonplaats is onder de mensen.
Hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen pijn.
Want wat er eerst was is voorbij.”

In een volle Dorpskerk hebben wij Piet op 24 februari herdacht en hem daarna op ons kerkhof begraven.

Ds. Marnix van der Sijs

 

 

 

Op 3 januari is op de leeftijd van 40 jaar Dirk Jan Honing overleden.

Dirk Jan was dirigent van onze huidige cantorij en organist in de periode van ds. Touwen.

In 2012 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, waaraan hij ook is geopereerd.

Helaas is deze tumor teruggekomen en uiteindelijk niet meer te genezen.

Dirk Jan laat een vrouw en twee kinderen na.

Wij denken aan hen in deze moeilijke tijd en wensen hen sterkte.

Op 28 november is overleden Hendrik Scheur. Hij werd geboren op 29 september 1929. Hij is broer van Janny Klaibeda-Schreur en vader van Bert en Pieter. In de jaren zeventig tot begin tachtig kerkte de familie Schreur in de Dorpskerk.

Henk Schreur was vaak onderweg. Hij reisde veel, eerst voor zijn werk bij Philips en daarna maakte hij met zijn zoon Bert vele muziekreizen om mee te zingen in scratchkoren. Hij zong jaren in de Dorpskerk Cantorij.

Zijn geloof bevond zich zoals hij het zelf zei: tussen ‘Die Schöpfung’ van Haydn en ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms.

De dienst van woord en gebed werd gehouden op woensdag 6 december. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kerkhof naast deze kerk. ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth’ zingt het requiem van Brahms. Dat citaat stond bovenaan de rouwkaart. Het zijn woorden ontleend aan Psalm 84. Over die woorden werd gemediteerd, over het loslaten van zorg waartoe Jezus oproept en over het zegenen en loven van God waartoe Psalm 103 ons oproept.

Zo hebben wij Henk Schreur herdacht.