Jeugdkerk12+ update december 2017

Voor de derde keer gingen we aan de slag met het boekje van Karel Eykman over de 10 geboden anno nu. Iemand die alle geboden kent, weet dat we het dus over vloeken hadden, of over het ‘onnodig gebruiken van de naam van God’. De jongeren waren het er wel over eens, dat een vloek of uitroep wel heel makkelijk uit je mond floept. Vooral ouders corrigeren hen erop, maar zelf zien ze er niet zo veel kwaad in. Ze bedoelen er immers niks mee? Gewoon een stopwoord of krachtterm. We bekeken een strip waarin God wordt overstelpt met hulpverzoeken, maar doof is geworden voor alle onnodige uitroepen. Hij filtert de echte gebeden eruit en helpt alleen daar.

Aansluitend speelden we het spel ‘taboe’; ook daarbij was het verboden om bepaalde woorden te zeggen. Het werd een spannende en hilarische strijd. Hoe laat je bijvoorbeeld iemand het woord ‘wonder’ raden zonder de woorden genezing/toveren/mirakel? Of het woord ‘engel’ zonder vleugels/God/hemel? Degene die de pieper had, mocht genadeloos ingrijpen als er een verboden woord werd gezegd.

Op de volgende Jeugdkerk12+ gaat het over het 4e gebod: vier de zondag. Benieuwd naar de moderne versie? Kom dan naar de Dienst voor Jong en Oud op 7 januari van het Nieuwe jaar!

Groet, Mieke