Gespreks- en Bijbelkringen

GESPREKSKRINGEN

Momenteel zijn de "Thema "gesprekskringen afgerond.

Gesprekskring "Over Spiritualiteit" gaat door maar is besloten,
inlichtingen Klaas Kos, Driftweg 155 1272 AC Huizen 035-52583259