Rekeningnummers

Rekeningnummers

Alle rekeningnummers bij elkaar:

- NL15 RABO 0117 0243 68 Gedachtenisfonds
- NL08 INGB 0003 0434 45 Kerkhof

- NL71 INGB 0000 1446 30 Kerkrentmeesters

- NL45 RABO 0308 4012 39 Kerkrentmeesters

- NL38 RABO 0139 8079 93 Diaconie

Voor uw Giften graag onder vermelding van onderwerp

Aantrekkelijke voorwaarden voor giften zijn te lezen op de site van de Belastingdienst. U kunt ook hierop klikken
Daartoe
heeft de Protestantse gemeente Blaricum ook een Fiscaal nummer en dat is RSIN 813 612 809 te gebruiken bij een Fiscaal aftrekbare gift.

Zie voor verder info over Fiscale mogelijkheden bij het tabje ANBI

Verdere inlichtingen:

Abonnement Kerkblad (2015) nog steeds  het oude bedrag van € 10,00. Echter voor postabonnees is het bedrag  € 15.00.

Het bedrag voor de Solidariteitskas bedraagt  € 10,-- per belijdend- en dooplid.