Geloven en dienen

Gelovig zijn is een manier van leven.

Het betekent dat een mens zich in zijn vertrouwen wilt richten op het geheimenis van het menselijk bestaan: God. In dat vertrouwen wordt een mens uitgenodigd lief te hebben (hart), te horen (hoofd) en te handelen (handen). Een kerk kan worden gezien als een leerschool in Godsvertrouwen. Alle kerkelijke activiteiten kunnen worden gezien in dat licht: als een liefdes – oefening tot God, de wereld, de naaste en jezelf.

De Dorpskerk hecht grote waarde aan ‘het samen kerk zijn’. Met elkaar dragen wij het geloof. Met elkaar geven wij uiting aan het geloof. Christus navolgen betekent ook hem navolgen in het beschikbaar zijn voor de medemens. Beschikbaar zijn voor een ander kan op verschillende manieren: in tijd en in geld.

Een kerk spreekt vaak over de hemelse lusten, maar krijgt in praktische zaken ook te maken met de ‘aardse lasten’. Zij die behoren tot de Dorpskerk zijn gulle gevers. Met het ontvangen geld wil de Dorpskerk dienstbaar zijn aan anderen: in de erediensten, in de muziek, in het omzien naar elkaar en in het openstaan voor de omgeving.

Het is belangrijk dat een kerk over ruime financiële middelen beschikt. Immers: zo kan de kerk zich richten op haar hoofdtaak: er zijn voor God, de mens en de wereld om ons heen.

Giften

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters. Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39

Het is ook mogelijk om ‘vriend’ te worden. Als vriend sympathiseert u met de Dorpskerk. U draagt financieel een steentje bij. De namen van het bestuur (en oprichters) van de stichting zijn Piet Westland, Rene de Fouw en Teun Bouwer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met een gift aan het Gedachtenisfonds wordt een duurzame investering in het gebouw van de Dorpskerk gedaan ter uitstraling en verfraaiing. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van het Gedachtenisfonds: t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum inz. Gedachtenisfonds. IBAN reknr. van het Gedachtenisfonds: NL15 RABO 0117 0243 68.

Voor een kort overzicht van alle bankrek. nummers zie ook bij Rekeningnummers.