Geestelijke vernieuwing

Waarom ga je naar de kerk? Dat kan zijn om verschillende redenen:

• Je wilt een diepere band met God
• Je wilt een boodschap horen uit de Bijbelverhalen
• Je wilt aan het denken worden gezet over de belangrijke leventhema’s
• Je wilt horizontverbreding
• Je zoekt een rustplek in de week
• Je wilt graag bij een positief gerichte gemeenschap behoren
• Je wilt een plaats van geborgenheid ervaren
• Je wilt de draad van vroeger weer oppakken
• Je wilt nadenken over de vragen van deze tijd
• Je wilt een geestelijk dak boven je hoofd
• Je wilt iets voor een ander doen
• Je wilt je kinderen in contact brengen met de bijbel
• Je wilt de oude verhalen ‘nieuw horen’
• Je wilt een richtpunt in je leven

De Dorpskerk gelooft in de woorden ‘geestelijke groei’. De Dorpskerk gelooft tevens in de uniciteit van ieder mens. Het is belangrijk uit te vinden wat bij ieder mens past. Denkt u over dit soort vragen na, neem dan contact ons op via het Contactformulier.