Op zondag 7 januari hebben we elkaar na de dienst heil en zegen toegewenst.

Ik herhaal die wens graag voor wie er niet bij kon zijn.

We staan aan het begin van een nieuw jaar waarin we verder willen bouwen aan onze gemeente o.a door weer verschillende activiteiten te ontplooien. Voor het eerste halfjaar denken wij aan:

– Sirkelslag, het spel tussen jeugdgroepen via internet

– Een uitje voor de bewoners van Torenhof

– Een fietstocht voor de contactpersonen

– Een actie voor de voedselbank

– Een bezoek aan de Portugese Synagoge in Amsterdam

– Meedoen aan NL-doet met PGB-team, incl. jongeren

– Een aantal concerten

De kerkenraad had al besloten geen activiteitenboekje te maken, maar in Onderweg elke komende activiteit aan te kondigen. Dat kan zowel onder de berichten van de predikant, als onder een aparte kop. Tevens zullen de activiteiten op de Agenda van deze website te raadplegen zijn.

Bram Veerman, voorzitter

Eén van de verbindende dingen in de kerk vind ik zingen. Dus een Volkskerstzang met veel samenzang spreekt mij aan. Ik nodigde mijn vader uit om mee te gaan op 23 december, want hij houdt ook van zingen en knalt het liefst ver boven iedereen uit. Nou, dat lukte hem deze keer niet hoor! We zaten vooraan, vlak bij het Kleinkoor Concertino. Ze waren door ziekte maar op halve kracht (nu 14 man en vrouw sterk), maar wat een volume kwam er uit die geoefende kelen! Als de trompet van Martijn Borsje ook nog vaardig mee schetterde, was het feest compleet.

Naast me zat een mevrouw, die vertelde dat ze niet kerkelijk was, maar met kerst alle kerst samenzangdiensten uit de regio bezocht. Zo kwam ze in heel verschillende kerkgebouwen en overal was een andere sfeer. Ze was onder de indruk van ons prachtige kerkje (wie niet?), maar ook van de échte kerstsfeer die er hing: ingetogen maar tegelijk feestelijk en intens. We hebben een heerlijk avondje gehad, en wat mij betreft doen we zoiets ook met Pasen (en Pinksteren, en…).

Mieke Bleys

ps. Klik hier voor 3 foto's.

Op zondagmiddag 17 december werd het Familiekerstfeest in de Dorpskerk van Blaricum gehouden. Meer dan honderd mensen van alle leeftijden (ook opvallend veel ouderen! J) kwamen genieten van alles wat enthousiaste kinderen ten tonele brachten: van een warm ontvangst tot koor- en wisselzang, een gedicht, een kerstmusical met toneel en zang, en na afloop chocomelk met iets lekkers. De musicaldeelnemers straalden na afloop van hun geslaagde optreden en werden beloond met bloemen en een uitbundig applaus. Een sfeerimpressie met foto's kunt u hier vinden (2 pagina's).

NB: kort vóór Kerst is een speciale Dorpskerk Nieuwsflits  met de sfeerimpressie van het FamilieKerstFeest verstuurd aan allen van wie bij ons het mailadres bekend is. Zo konden we u al direct na het Blaricums Kerstdiner en het FamilieKerstFeest iets laten zien en lezen van deze evenementen.

Heeft u geen mail ontvangen, maar wilt u ook graag op de hoogte blijven van activiteiten, oproepen, mededelingen en foto-impressies? Meld u dan aan voor de mailinglijst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,

Mieke Bleys, Jeugdouderling

Op 10 november jongstleden was het de landelijke Dag van de Mantelzorger.
Misschien geniet die speciale dag niet veel bekendheid, of wellicht alleen als het uzelf betreft. In ieder geval was het voor de commissie Mens & Kerk aanleiding om alle mantelzorgers die ons binnen eigen gemeente bekend zijn, uit te nodigen voor een uitgebreide lunch. Om hen eens goed in het zonnetje te zetten, maar ook om elkaar te ontmoeten.
Vaak weten we van elkaar niet, dat we in hetzelfde of vergelijkbaar schuitje zitten. Veel mantelzorgers beschouwen hun taak als vanzelfsprekend of zien geen andere keus- vooral als men de partner verzorgt.
Op de uitnodiging werd zeer enthousiast gereageerd, en ook de lunch, het samenzijn en het bloemetje na afloop werden zeer gewaardeerd. De missie van deze dag was dus geslaagd en zal wellicht leiden tot frequentere bijeenkomsten en/of een vervolg.
Mocht u op bovenstaande willen reageren, of op de hoogte willen blijven van activiteiten rondom mantelzorgers, meldt u zich dan per mail aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat het weten aan uw contactpersoon of ouderling/diaken.

Namens Mens & Kerk
Mieke Bleys

In de vergadering van de kerkenraad op 23 november is zowel teruggeblikt op als vooruitgekeken naar onze activiteiten.
De avond over ‘Luther en kerkmuziek’ op maandag 23 oktober was goed bezocht, de Lutherviering op zondag 29 oktober was ook door de medewerking  an een tweetal violistes en de Dorpskerkcantorij heel bijzonder. Op beide wordt met een goed gevoel teruggekeken.
Vooruitkijkend kwam allereerst Het Blaricums kerstdiner op 13 en 14 december ter tafel. Het belooft een groot succes te worden, want beide avonden zijn vrijwel volgeboekt.
De voorbereidingen voor de kerstmusical die voor 17 december op het programma staat, zijn in volle gang en gaan goed.
Ook de voorbereiding van de Volkskerstzang op zaterdag 23 december loopt voorspoedig. Het Kleinkoor Concertino zal hieraan zijn medewerking verlenen. (zie de aankondiging elders op de website).
In de volgende Onderweg zal op al deze activiteiten ongetwijfeld worden teruggeblikt.

Op voordracht van het College van Kerkrentmeesters heeft de Kerkenraad besloten organist Peter den Ouden voor 2018 aan te stellen als muzikaal leider van de Dorpskerkcantorij.
De volgende vergadering is op 18 januari 2018; dan staat het voor de kerkenraad opgestelde advies m.b.t. communicatie en publiciteit hoog op de
agenda.

Namens de kerkenraad wens ik u allen gezegende kerstdagen en een goed 2018.

Bram Veerman, voorzitterGeachte Gemeenteleden,


Hieronder ziet u de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Blaricum. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 zijn de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en de voorlopige gegevens van 2017. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op het niveau van de uitkomsten 2016 en 2017 geraamd en dat is ruim 10 % meer dan in de begroting 2017 was opgenomen. Het College is ervan uitgegaan en spreekt daarmee het vertrouwen uit, dat de bijdragen zich op hetzelfde niveau als in de twee voorgaande jaren kan handhaven, ondanks het feit dat het ledental door natuurlijke ontwikkeling afneemt. De begroting laat een klein positief resultaat van € 300 zien. Vorig jaar (2017) sloot de begroting met een tekort van € 1.100.
De begroting 2018 is door het College van Kerkrentmeesters in de vergadering van 14 november 2017 vastgesteld en door de Kerkenraad In haar vergadering
van 23 november 2017 goedgekeurd.
De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-513 40 553).

Piet Oldenziel, Penningmeester

 

DIRIGENT
Na het afscheid van cantor Anton Helmink heeft onze organist Peter den Ouden die taak tot eind 2017 op zich genomen. In de kerkenraad is gesproken over de toekomst van de cantorij, vooral gericht op de continuïteit ervan.
De kerkenraad heeft uitgesproken dat het behoud van de cantorij, met het oog op haar bijdrage aan bijzondere vieringen, van groot belang is. Binnenkort zal over de aanstelling van een cantor een besluit worden genomen.
 
DIACONIE
De kerkenraad heeft kennis genomen van het, om persoonlijke redenen, terugtreden van Peter Schreiber uit het ambt van diaken. Wij danken hem voor zijn inzet gedurende de afgelopen twee jaar.
Het terugtreden van Peter Schreiber stelt de diaconie voor het acute probleem van vervanging. Wij hopen dat op korte termijn de functie van penningmeester zal kunnen worden vervuld.

Op 13 en 14 december bieden we dagelijks 100 personen een fantastisch driegangendiner aan met mooie wijnen, frisse dranken en live muziek. Kosten zijn (pp) 15 euro!

In een prachtige en heerlijk verwarmde tent in onze Dorpstuin op het Achterom nummer 1 creeren we deze dagen een unieke Kerstsfeer. We beginnen om 18.00 uur.

Graag horen we zsm van u of u ook kunt komen op een van deze dagen. Reservering is nodig en mogelijk:
a. via het inschrijfformulier dat u kunt invullen (wijst zichzelf)

b. via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag aangeven met hoeveel personen u wenst te komen, welke datum 13 of 14, uw voorkeur voor vlees, vis of vegetarisch, uw allergieen, uw mailadres en uw huisadres gegevens. Deze gegevens willen we graag compleet hebben.

Dan kunnen we u en bevestiging sturen en betalingsinstructies. Zodra we uw betaling binnen hebben is de reservering definitief.

NB.  Het diner is mede- mogelijk gemaakt door steun van vele Blaricumse ondernemers. Maar natuurlijk zijn uw Donaties ook welkom!

Het bankkrekening nr. is: (PGB Blaricum) NL71INGB0000144630

 

GEZOCHT voor de Dorpskerk:

Enthousiaste Seniorenouderling m/v

Wilt u de stem van de ouderen binnen onze gemeente zijn? Lijkt het u leuk om – samen met de andere leden van het consistorie - ideeën te bedenken en uit te voeren, waardoor onze senioren onderdeel kunnen blijven van onze kerkgemeenschap, ook als zij niet meer zo mobiel of fit zijn?

Bel naar 035-5384674 (Mieke Bleys, voorzitter consistorie) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..