Zoals ook op het Collecterooster van de Diaconie is aangegeven, wordt er in de weken voor Pasen in de 40-dagen aktie voor diverse doelen gecollecteerd.

Het  BEL-thema is " BAMBOE MEER DAN EEN PLANT"

Een van de projectn: Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

In samenwerking met de stichting Barbaruga hopen de BEL kerken een bamboeplantage van 4 hectare aan te kunnen leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana. Bamboe houdt het regenwater vast, je kunt er stevige en solide hutten mee bouwen, het levert ook bouwmateriaal voor een schooltje en er kunnen zelfs fietsen van gemaakt worden.

Bamboe kan dit afgelegen dorp zelfvoorzienend maken maar ook uit het isolement halen.

Voor de vergadering van 18 januari jl. waren de ouderlingen met beperkte taak (zij hebben alleen een taak in de eredienst) uitgenodigd. Enerzijds om feeling te houden met de kerkenraad in het algemeen, anderzijds om het eerste halfjaar te evalueren. Het is goed om te horen dat zij hun taak graag en met plezier uitvoeren en zo de druk op de overige ouderlingen kunnen verlichten.

Uitvoerig is het plan van aanpak voor de PR en Communicatie in en vanuit onze gemeente besproken. Vanuit de wens om de Dorpskerk weer meer zichtbaar te maken, is verbetering en structurering van de PR en de communicatie noodzakelijk. Daarbij moeten de tot nu toe gebruikte middelen en de hedendaagse, waaronder de social media, tegen het licht worden gehouden.

Aandachtspunten zijn: wie we willen bereiken (eigen leden, jeugd, zustergemeenten, inwoners Blaricum), uitbreiden e-mailadressenbestand, herkenbare huisstijl, mogelijkheid van nieuwsbrief

Besloten is een communicatie-commissie in het leven te roepen die met de verbetering en structurering aan de slag gaat.

Natuurlijk hebben we nagepraat over het Kerstdiner, het Familiekerstfeest en de Volkskerstzang.

Het Kerstdiner was een groot succes, waarmee wij als Dorpskerk veel goodwill hebben kunnen kweken. De kerkenraad zal in de vergadering van juni besluiten of er een vervolg komt; dat is mede afhankelijk van de financiële evaluatie.

De ervaringen met het Familiekerstfeest waren erg positief. De deelname van kinderen van onze eigen gemeente was weliswaar gering, maar de belangstelling uit de gemeente (dus niet alleen ouders) was groot. Ook de voor de komende Kerst staat het Familiekerstfeest geprogrammeerd.

Over de Volkskerstzang zijn veel positieve reacties ontvangen. De avond is niet alleen bezocht door gemeenteleden, maar ook door veel mensen van buiten de Dorpskerk en zelfs van buiten Blaricum.

De kerkenraad heeft besloten ook dit jaar een Volkskerstzang op het programma te zetten en wel op zaterdag 22 december.

Het verheugt de kerkenraad de heer S.M.S. (Bas) Reitsma, Mathijssenhoutweg 12, 1261 CL Blaricum voor te kunnen dragen als diaken. Hij zal binnen de diaconie de functie van penningmeester op zich nemen.

In de diensten van 25 februari en 4 maart zal de voordracht worden afgekondigd, waarna, wanneer geen bezwaren tegen de voordracht worden ingebracht, bevestiging in het ambt in de dienst van 18 maart kan plaatsvinden.

Bram Veerman, voorzitter

Onder de bezielende leiding van cantor en organist Peter de Ouden hebben woensdagavond 31 januari ruim 30 enthousiastelingen deelgenomen aan de Sing-In.

En passant iets vertellend over het ontstaan en de ontwikkeling van het meerstemmig zingen, liet hij de geoefende en niet-geoefende zangeressen en zangers o.a. door hemzelf, uit evergreens samengestelde canons zingen. Na een wat stuntelend begin: de juiste melodie zingen, op het juiste moment beginnen of invallen, allen even snel zingen, ontstond stap voor stap een 16-stemmig gemengd koor. Wat een verrassend en onverwacht resultaat leverde dat op. Er werd steeds enthousiaster gezongen. We oefenden ook een paar liederen die we in de dienst zouden kunnen zingen. Als het dan ook meerstemmig gaat zou dat fantastisch zijn.

Denkt u als u dit leest: ‘ik heb wat gemist’ dan klopt dat, maar u kunt dan nog op de woensdagen 28 februari en 14 maart naar de open repetities van de Dorpskerkcantorij komen. Om mee te zingen.

 

                                                                                                          Een enthousiate deelnemer

Beste leden van de Dorpskerk te Blaricum,

Op 24 en 25 februari as is er weer een inzameling voor de Voedselbank in de Dorpskerk in Blaricum.

U bent van harte welkom op zaterdag 24 februari om van 10:00 tot 12:00 uur uw goederen af te geven in de kerk óf op zondag 25 februari voor de zondagsdienst.

Deze keer zou de Voedselbank erg blij zijn met:
* groente in blik
* thee
* vleesconserven
* broodbeleg
* pastasauzen
* waspoeder
* zonnebloemolie

Liever géén pasta aub deze keer.

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Diaconie van de Dorpskerk Blaricum

Op de maandagavonden 26 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart houden we in de Dorpskerk een meditatief moment.

Van 19.15 uur tot 19.45 uur horen we op die maandagavonden muziek, luisteren naar woorden ter meditiatie, zoeken de stilte en collecteren voor het veertigdagenproject van de BEL-kerken.

We zitten in een kring voorin de kerk en hopen zo bewust naar Pasen toe. Het zijn ingetogen vieringen in kleine kring. U bent van harte welkom, ook voor één keer, om eens te kijken hoe het gaat...

 

Op 28 januari  is de veertigdagenkalender 2018 uitgekomen.

De teksten van deze kalender zijn gevarieerd: oneliners, verhalen, diepzinnige overdenkingen, gedichten en gedachten.

De prijs bedraagt net als vorig jaar 5 euro per stuk. Er is een beperkt aantal kalenders beschikbaar, dus: op is op. Vanaf 28 januari te koop na de kerkdienst.

 

U houdt van zingen? Kom dan naar de SING-IN.

U zingt graag maar beperkt dat tot die keer dat niemand het hoort of tijdens een kerkdienst als u „veilig‟ kunt opgaan in het geheel.

U heeft geen behoefte solist te worden maar zou het wel leuk vinden in een groep te zingen, samen met mensen die graag hun stem gebruiken om éénstemmig of meerstemmig van allerlei muziek te genieten.

Voor al deze mensen wordt in samenwerking met de cantorij van de Dorpskerk te Blaricum een avond georganiseerd waar o.l.v. cantor Peter den Ouden het plezier in zingen op de voorgrond staat.

U zult ervaren dat men al snel tot een verrassend resultaat kan komen, een resultaat dat interessant is voor geoefende en minder geoefende zangers.
Het diverse repertoire voor deze "Sing-In‟ zal bestaan uit wereldlijke en geestelijke muziek.
Wij nodigen u graag uit om deze vocale „ervaring‟ en „uitdaging‟ aan te gaan!
Voor iedereen die van zingen houdt, ervaren of onervaren: woensdag 31 januari van 19.30 - 21.00 uur in de Dorpskerk.

Kunt u niet op 31 januari 2018 maar bent u wel geïnteresseerd om in groepsverband te zingen, dan zijn er op woensdag 28 februari en 14 maart 2018 ‘open repetities’ van de cantorij van de Dorpskerk om van 19.00 - 20.30 uur mee te zingen

'Wat een rare naam' werd er door iemand gezegd.

Het was dan ook de eerste keer dat dit – in de rest van Nederland volkomen ingeburgerde fenomeen - in Blaricum gehouden werd.

Waar Sky-radio half november al met zijn klassiekers als 'All I want for Christmas' en 'Last Christmas' losbarst, heeft de kerk zijn eigen klassiekers.

Klassiekers die bij iedereen bekend zijn, vanuit een diepgeworteld verleden.

Het mooiste komt dat tot zijn recht bij het samen met een top koor zingen in een in Kerstsfeer versierde kerk.  En al deze ingrediënten waren aanwezig afgelopen 23 December.

Het kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg (bekend van radio en TV) zong spatzuiver prachtige Christmas Carols, begeleid door Marijn Borsje op orgel en met Pascal van de Velde die weergaloos trompet speelde.

 Bram Veerman

Het was een feest om zo vlak voor Kerst samen in een volle Dorpskerk al die prachtige Kerst klassiekers te mogen zingen. Bram Veerman

Aan het begin van 2018 zijn we nog aan het nagenieten van het succes van het eerste Blaricums Kerstdiner op 13 en 14 december jl.

Pas begin oktober presenteerden wij, onze koster Ron Flens en ik, het idee aan de kerkenraad dat ik al vanaf het renoveren van het pandje Achterom voor ogen had; Kerst vieren met zoveel mogelijk mensen op die prachtige locatie. Wat een kans om de Dorpskerk weer op een positieve manier op de kaart te zetten! 

Maar een week of 6 om alles voor elkaar te krijgen is best kort. Natuurlijk hadden we al wat praktisch voorwerk gedaan, maar het was flink lobbyen om het evenement met sponsorgelden betaalbaar te krijgen.

Ondanks het voor Blaricum volkomen nieuwe concept was zonder uitzondering iedereen gelijk enthousiast. 

Beide avonden waren in no-time volledig uitverkocht en we hebben veel mensen moeten teleurstellen. 

En toen was het zover en stond daar een tent wat eigenlijk geen tent meer was, maar een feestzaal met kroonluchters, mooi gedekte tafels met kaarsen en prachtige kerstdecoraties.

Iedereen die binnenkwam was sprakeloos en stiekem waren we natuurlijk apetrots.

Het eten was perfect verzorgd door Floris Catering en werd uitgeserveerd door vrijwilligers uit de kerkenraad, Blaricumse ondernemers en de dominee. Het viel allemaal bijzonder in de smaak. Tussen de gangen door was er muzikale omlijsting en werd er een inspirerend verhaal verteld door Ds. Marnix van der Sijs.

Wat was nu het succes van het Blaricums Kerstdiner?

Je kunt een heleboel van tevoren plannen, maar dat maakt het nog geen succes. Het succes was de sfeer die aan tafel ontstond tussen mensen die elkaar in een andere setting ontmoetten. Soms kenden ze elkaar, maar veelal schoven ook 'vreemden' aan, wat na het voorgerecht al geen vreemden meer waren.

Iedereen nam aan het eind van de avond afscheid met de woorden 'volgend jaar zijn we er weer bij'.

Voor een sfeerimpressie klik op:  Kerstdiner in het Achterom.

Trudy Baan

Op zondag 7 januari hebben we elkaar na de dienst heil en zegen toegewenst.

Ik herhaal die wens graag voor wie er niet bij kon zijn.

We staan aan het begin van een nieuw jaar waarin we verder willen bouwen aan onze gemeente o.a door weer verschillende activiteiten te ontplooien. Voor het eerste halfjaar denken wij aan:

– Sirkelslag, het spel tussen jeugdgroepen via internet

– Een uitje voor de bewoners van Torenhof

– Een fietstocht voor de contactpersonen

– Een actie voor de voedselbank

– Een bezoek aan de Portugese Synagoge in Amsterdam

– Meedoen aan NL-doet met PGB-team, incl. jongeren

– Een aantal concerten

De kerkenraad had al besloten geen activiteitenboekje te maken, maar in Onderweg elke komende activiteit aan te kondigen. Dat kan zowel onder de berichten van de predikant, als onder een aparte kop. Tevens zullen de activiteiten op de Agenda van deze website te raadplegen zijn.

Bram Veerman, voorzitter