Achterom


Er zullen vast niet veel mensen zijn die het nog niet zagen. Het pand Achterom 1, het enkele jaren geleden door de diaconie gekochte rijksmonumentje, stond een hele tijd in de steigers. Na een aantal jaren van gebrekkig tot helemaal niet meer kunnen gebruiken, bleek groot onderhoud echt een noodzaak. Om ervoor te zorgen dat het pand toegankelijk en weer bruikbaar wordt, was er dringend zorg nodig. Nog een winter zonder degelijke isolatie en verwarming leek niet verantwoord. Vandaar dat de diaconie besloot om, na toestemming van de kerkenraad, uit de diaconale middelen de zaken structureel aan te pakken. Als eerste is de wildernis buiten, die een romantische tuin verborgen hield, geschoond en begaanbaar gemaakt. Vervolgens is het pand zelf onder handen genomen. Het dak werd gerepareerd en geïsoleerd. De van schrootjes voorziene keuken op de eerste verdieping is gesloopt. Daardoor ontstond er naast de beide bestaande kamers een lichte ruimte met aan de voor- en achterkant de twee enorm leuke dakramen. Op de begane grond is een keuken van deze tijd geplaatst. Er is op alle buitenmuren isolatie aangebracht en er komt een CV, zodat het er in alle jaargetijden goed toeven is.

 

 

Alles is er op gericht om van Achterom 1 een huis te maken dat voor vele doeleinden en in vele opzichten van dienst en van betekenis kan zijn voor de gemeente. Kleinere en grotere gezelschappen kunnen er terecht voor diverse gelegenheden. Er is heel hard gewerkt. Half augustus zijn de schilders met hun werk begonnen. Het is de bedoeling dat het groot onderhoud begin september gereed is. Dan hopen we op de Startzondag van 7 september na afloop van de kerkdienst het pand Achterom feestelijk in gebruik te nemen. De gastvrije deuren zijn dan geopend voor iedereen die belangstelling heeft om het resultaat te komen bekijken.

Bea Voorink, diaken

Naschrift van de kerkenraad

“Hoe kunnen ze dat nou doen? Het pand Achterom opknappen, terwijl de kerkelijke gemeente het financieel toch niet gemakkelijk heeft? Het kost nogal wat, waar komt dat geld vandaan?” Deze opmerkingen werden hier en daar gemaakt en kwamen ook de kerkenraad ter ore. Voordat u zich als betrokken gemeenteleden zorgen gaat maken, volgt hier een kleine toelichting. De kerkelijke gemeente kent twee gescheiden geldstromen, die van de kerkrentmeesters en die van de diaconie. Het pand Achterom is geheel en al een zaak van de diaconie. Die kocht het pand en heeft ook de verantwoording voor het onderhoud. De laatste jaren is er niet veel aan onderhoud gedaan. Nu kunnen we niet langer wachten, anders vervalt de boel. Voor het onderhoud heeft de diaconie jaarlijks bedragen opzij gezet, zodat op dit moment het hoognodige groot onderhoud kon plaatsvinden én worden betaald. Nogmaals: geheel uit de daarvoor bestemde diaconale middelen. Gelden van de kerkrentmeesters, bestemd voor alle andere kerkelijke zaken als kerkdiensten, pastoraat, onderhoud van het kerkgebouw  etc. zijn hier dus helemaal niet in het geding. Tot slot is het goed ons te realiseren, dat het nu zo fraai opgeknapte pand Achterom binnenkort de diaconale betekenis krijgt die we altijd al voor ogen hebben gehad nl. een ontmoetings- en gemeenschapscentrum voor jong en oud!