van-en uit de Kerkenraad juli 2018

Nog net voor de vakanties losbarsten, is de kerkenraad op 28 juni bijeengeweest.

Natuurlijk is teruggeblikt op het afgelopen seizoen, wat waren onze successen, welke minder of niet, wat kunnen we meenemen naar het komende seizoen.

In de vorige Onderweg is al een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de activiteiten in 2018-2019. Ik verwijs u daar graag naar. Ter aanvulling daarop: er zullen ook vier zondagmiddagconcerten worden gehouden in onze Dorpskerk, twee in het najaar en twee in het voorjaar, en voor de cantorij wordt een masterclass georganiseerd. Net als vorig jaar maken we omwille van het kunnen inspelen op de actualiteit geen activiteitenjaarboekje. Alle activiteiten worden tijdig in Onderweg aangekondigd.

De kerkenraad heeft met instemming kennis genomen van de aanstaande doop van Oscar zoon van Kelly en Coen Ruisendaal - van Deutekom. 

Op voordracht van het college van kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten onze organist Peter den Ouden ook voor 2019 te benoemen tot cantor van de Dorpskerkcantorij. Daarmee wordt de gewaardeerde inbreng van onze cantorij in de eredienst gecontinueerd.

Ons gemeentelid Gerrit Imhoff gaat per 1 augustus stoppen met de coördinatie van de bezorging van Onderweg voor onze gemeente. Hij heeft er de afgelopen 30 jaar met grote inzet voor gezorgd dat wij ons kerkblad op tijd thuisbezorgd kregen.  Al die jaren rekruteerde hij daartoe vooral middelbare scholieren die voor een vergoeding de bladen rondbrachten. Wij zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd. Inmiddels zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Als u denkt:  ik wil daar wel eens per maand een dag tijd aan besteden, meld u dan gerust aan bij voorzitter van de kerkenraad. Tegelijkertijd beraden de kerkrentmeesters zich het het oog op een steeds ouder wordend ledenbestand, over een meer integrale personele inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Ook onze gemeente ontkomt niet aan de privacywetgeving. De kerkenraad heeft gesproken over de contouren van het privacybeleid teneinde tot een verantwoorde en voor iedereen duidelijke uitwerking te komen. Daarover later meer.

De kerkenraad wenst u allen mooie zomermaanden, een fijne vakantietijd en, voor wie op reis gaan, een goede reis en behouden thuiskomst. 

Bram Veerman, voorzitter