Opbrengst Voedselbank februari 2018

De diaconie is trots te kunnen melden dat de laatste Voedselbank actie in Februari jl. tot grote vreugde van allen 300 producten heeft gegenereerd.

Geweldig. Dank voor uw aller steun!!

Wij gaan in het najaar 2018 wederom een actie op touw zetten.

Wij zullen, behalve dat wij dit keer ook alle regionale media hadden benaderd, ook dit weer onder uw aandacht brengen.

Hartelijke groet namens de diaconie

Annette Horsman