Van de Kerkenraad, augustus 2017

Op 24 augustus, in de eerste vergadering na de zomer, heeft de kerkenraad zich o.a. gebogen over twee belangrijke onderwerpen.

Allereerst is dat het activiteitenprogramma 2017-2018.

Daarop staan voor dit jaar vooralsnog de volgende activiteiten: 

– Een lees en gespreksgroep o.l.v. ds. Marnix van der Sijs over boekje ‘En dan nog dit’ van Nico ter Linden;

– Gezamenlijke maaltijden in het kader van de projecten ‘Mens en kerk’ en ‘Dag van de Mantelzorg’

– Thema-avond: Luther en kerkmuziek

– Luther-viering: bijzondere dienst met solisten en cantorij;

– Bezoek Luther-tentoonstelling in Catharijneconvent;

– Gedenkstond rond Allerzielen

– Voedselbankactie;

– Gespreksgroep 30+ o.l.v. ds Marnix van der Sijs;

– Gemeentemaaltijden

– Het Kerstdiner voor de ouderen, de Kerstmusical voor kinderen en een Volkskerstzang voor iedereen.

Vanaf januari 2018 staan daarnaast op stapel:

– Een concertreeks

– Sirkelslag, het spel tussen jeugdgroepen via internet

– Een uitje bewoners van Torenhof

– Een fietstocht voor de contactpersonen

– Bezoek aan de Portugese Synagoge in Amsterdam

– Meedoen aan NL-doet met PGB-team, incl. jongeren

– Sponsor wandeltocht door oecumenisch Blaricum voor goed doel.

De kerkenraad heeft besloten dit jaar geen activiteitenboekje te maken, maar in elke Onderweg de komende activiteiten aan te kondigen. Dat kan zowel onder de berichten van de predikant, als in een aparte rubriek. Tevens zal het overzicht van activiteiten op de website te raadplegen zijn.

Het tweede belangrijke onderwerp is onze reactie op de wijzigingen in de kerkorde in het kader van Kerk2025.

Onze mening werd gevraagd over een tiental kernpunten, twee ervan waren voor onze gemeente niet relevant. De overige komen, binnen zekere grenzen, neer op een grotere vrijheid voor gemeenten en gemeenteleden, een vrijheid die wij voor het voortbestaan van kleinere gemeenten van groot belang achten.

De classis is van onze reactie op de hoogte gesteld.