29 oktober, Luther-viering

Op deze zondag voor hervormingsdag houden we een Luther-viering in de Dorpskerk. Medewerking wordt verleend door de Dorpskerk Cantorij, onder leiding van Peter den Ouden, die ook het orgel bespeelt. Een celliste en een violiste zullen bijdragen aan de muzikale begeleiding.

Voorganger is ds. Marnix van der Sijs.

500 JAAR REFORMATIE

Op 31 oktober is het hervormingsdag. Dit jaar zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde. Het is overigens de vraag of dat een historisch feit is, maar dat is niet belangrijk.

Net als de zin ‘Hier sta ik, ik kan niet anders,’ die zin heeft Luther nooit in de Rijksdag in Worms uitgesproken.
Zijn bijbelvertaling in de volkstaal was niet de eerste, maar wel de belangrijkste en mooiste.
Zijn invloed op de kerkmuziek was uniek. De door hem ingezette beweging beeindigde de Middeleeuwen, de eenheid van de aardse en hemelse werelden en de kerkelijk controle over de samenleving.

Het christelijk geloof bepaalde niet langer automatisch de politieke en maatschappelijke identiteit van mensen. De mens werd mondig, omdat tussen hem of haar en God alleen nog maar de Bijbel stond en niet langer een kerkelijke autoriteit of de staat.
Het blijft verbazingwekkend dat Luther nog zo veel belangstelling oproept. In een tijd waarin steeds meer aan het bestaan van God getwijfeld wordt, gaat de zoektocht van Luther naar een genadige God in de hemel.
Wat ook blijft staan is dat Luther rabiaat antisemitische taal heeft uitgeslagen en dat zijn woordkeus in zijn veroordeling van de opstandige boeren (1525) gruwelijk was. Hij kende diepe depressies, verloor een geliefd kind.

De vraag is of je een kerkscheuring die met veel akeligs gepaard ging wel kunt vieren. Ja dat kan, de reformatie bracht veel goeds en veel controversen van toen liggen inmiddels achter ons.